Sampro
2018 Lokale administratorer, Wwb kurs 4.12
E-læringsvideoer - SamPro
Rutinebeskrivelse - henvendelse om koordinator, IP og bytte koordinator
Sampro - Brukerveiledning - enkel
Sampro - hva skal skrives i Sampro og hva skal skrives i journal?
Sampro - Rutinebeskrivelse for å arkivere, avslutte og slette indivuell plan
Sampro - Rutinebeskrivelse ved opplasting av dokumenter til Sampro
Vedlegg 1: SamPro - Generell informasjon
Veileder for bruk av Sampro