Oppfølgingsteam
Ansvar og arbeidsoppgaver for oppfølgingsteamet
Hva er et oppfølgingsteam?
Hvordan opprette et oppfølgingsteam?
Samarbeid med brukere, pårørende og verge