Oppfølgingsteam
Ansvar og arbeidsoppgaver for oppfølgingsteamet
Hvordan opprette et oppfølgingsteam?
Oppfølgingsteam
Samarbeid med brukere, pårørende og verge