Kompetansekartlegging - slettes
Kompetansekartlegging for koordinator og IP