Prosedyrer
Huskeliste ved livsfaseoverganger Steinkjer kommune
Prosedyre for individuell plan
Prosedyre for oppfølgingsteam og koordinator
Vedlegg 4: Kort veileder for planeier, deltagere og koordinator